Header image  


SINU VÕIMALUS JUHTIDA AUTOT

 
  ::
   
 

E-ÕPE TEOORIA.EE

Teooriaõpe toimub Teooria.ee uudsel lahendusel põhinevas interaktiivses
e-õppekeskkonnas. Vaata lähemalt Teooria e-õpe.
E-õpe on paindlik. Kool tuleb õpilase juurde, mitte vastupidi.
 Kasutades õppimiseks Teooria.ee e-õppekeskkonda, kohtume  kolmel korral. Käsitletavad teemad:
 1.  Õppetöö sisu ja suhtlemine teooriaõpetajaga elektroonilises õppekeskkonnas. Juhi enesehinnang, impulsiivne käitumine ja selle teadvustamine. Käitumise teadlik jälgimine ja riskeeriva käitumise vältimine.
 2. Joove ja väsimus, juhi valmisolek sõiduks, valikute tegemine. Kaaslaste suhtumise ja käitumise mõju juhile, oma seisundi hindamine.
 3. Sõidumarsruudi valik ja planeerimine. Keeruliste olude ja situatsioonide, riskeeriva käitumise vältimine. Alternatiivid. Kannatlikkus, püsivus, ohutu sõidukiirus.


E-õppe avaloengud
Igal tööpäeval 17.30
589 €